ฉางซา จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว เมืองโบราณฟ่งหวง

 

ฉางซา  จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว เมืองโบราณฟ่งหวง

“มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย

 ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร”

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
FileFile size
Download this file (ฉางซา.pdf)ฉางซา.pdf328 Kb